Occupational Safety and Health Authority
  +255-22-2760548 / 2760552       info@osha.go.tz                     

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

WAKALA WA USALAMA NA AFYA MAHALI PA KAZI

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

WAKALA WA USALAMA NA AFYA MAHALI PA KAZI

  • UJUMBE WA MTENDAJI MKUU

image
Khadija Mwenda
Mtendaji Mkuu

Wakala wa Usalama na Afya Mahala pa Kazi (OSHA) ni chombo cha kusimamia usalama na afya mahala pa kazi kwa kuhakikisha kwamba waajiri wote nchini wanaweka miundo na mifumo inayohakikisha usalama na afya mahala pa kazi vinalindwa.  

Katika miaka ya hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la idadi ya waajiri wanaotuma maombi kuomba kukaguliwa au mafunzo ya usalama na afya makazini mwao. Hiki ni kiashiria muhimu cha mafanikio. Taasisi ya OSHA inatia mkazo katika kuelimisha kuliko kuadhibu ili kuhakikisha kwamba waajiri wanawajibika bila shurti.  

Hata hivyo, bado tunakabiliwa na changamoto kuu mbili; i) uelewa mdogo miongoni mwa waajiri na wafanyak Some Zaidi


DIRA

  • Kujenga nguvukazi salama na yenye afya njema kwa maendeleo endelevu ya Taifa letu

DHIMA

  • Kusimamia, Kuwezesha, Kuelimisha na Kuhamasisha masuala ya Usalama na Afya Mahali pa Kazi kwa kuweka mifumo thabiti itakayo zuia ajali, magonjwa na vifo pamoja na uharibifu wa mali ili kupunguza gharama za uendeshaji na kukuza uchumi wa Taifa.


Tunu Zetu

Image

Uadilifu

Wafanyakazi wa OSHA wakiwa sehemu ya watumishi wa umma wanapaswa kudhihirisha kiwango cha juu cha uaminifu, usawa na kuepuka upendeleo wa aina yoyote katika kuwahudumia wateja wetu wote kwa kiwango ambacho wateja watakuwa na imani na huduma zitolewazo.

Uadilifu

Image

Huduma bora kwa wateja

Wafanyakazi wa OSHA wanapaswa kuonesha kiwango cha juu cha heshima, unyenyekevu na kujali muda katika kutekeleza majukumu yao ili wateja wanaopatiwa huduma waweze kuondoka wakiwa wameridhishwa zaidi ya matarajio waliyokuwa nayo.

Huduma bora kwa wateja

Image

Uwazi

Wafanyakazi wa OSHA wanawajibika kuwa wawazi, makini na wepese katika kuwashirikisha wadau wetu taarifa mbali mbali.

Uwazi

Image

Uwajibikaji

Watumishi wa OSHA watawajibika kutokana na matendo yao na hivyo wanapaswa kuwa waaminifu katika utekelezaji wa majukumu yao pamoja na kuzingatia  matumizi sahihi ya rasilimali za umma.

Uwajibikaji

Image

Umahiri,nidhamu na ushirikiano

Wafanyakazi wa OSHA wanawajibika kujitoa kwa kiwango juu kabisa na kufanya kazi kwa ushirikiano miongoni mwao katika jitihada za kufikia kiwango cha juu cha ufanisi pamoja na kuendelea kutafuta fursa za kuboresha zaidi viwango hivyo kupitia weledi uliopo na mafunzo endelevu.

Umahiri,nidhamu na ushirikiano

Takwimu za Mwaka wa Fedha 2020/2021


Image

00

Maeneo ya Kazi Yaliyosajiliwa

Image

00

Idadi ya ukaguzi uliofanyika

Image

00

Wafanyakazi waliochunguzwa afya

Image

00

Watu waliopata mafunzo

VIGEZO VYA KUPATA CHETI CHA ITHIBATI (OHS COMPLIANCE)

compliance

Sajili eneo lako la kazi na kupatiwa cheti cha usajili

compliance

Fanya tathmini ya hatari za usalama na afya katika eneo lako la kazi walau mara moja kwa mwaka

compliance

Andaa sera ya Usalama na Afya katika eneo la kazi husika

compliance

Hakikisha kwamba eneo lako la kazi limefanyiwa ukaguzi wa usalama na afya na wakaguzi stahiki kwa mujibu wa Sheria ya Afya na Usalama ya mwaka 2003

compliance

Hakikisha kwamba wafanyakazi wako wamefanyiwa uchunguzi wa afya zao kulingana na majukumu yao

compliance

Hakikisha wawakilishi wa usalama na afya eneo la kazi pamoja na watoa huduma ya kwanza uliowateua wamehudhuria na kupata vyeti vya mafunzo stahiki yanayoratibiwa na OSHA