Khadija Mwenda
Kaimu Mtendaji Mkuu

Makao makuu

Wakala wa Usalama na Afya Mahali pa Kazi,
S.L.P 519,
Dar es Salaam

Nukushi : +255-22-2760552
Simu : +255-22-2760548/2760552
Barua pepe : info@osha.go.tz

Siku ya Usalama na Afya Mahali Pa kazi April 2019

Siku ya Maonesho Ya Usalama na Afya Mahali Pa kazi April 2019

Siku ya Kongamano La Usalama na Afya Mahali Pa kazi April 2019